Tin tức & Sự kiện
Thành tích - Chứng nhận
Liên kết web
Thông báo mời họp ĐHĐCĐ bất thường BICICO ngày 18/9/2012 In E-mail

Công ty Cổ Phần Công Nghiệp Hóa chất và Vi sinh trân trọng kính báo:

Hội Đồng Quản Trị Công ty họp ngày 06/9/2012 đã thống nhất tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông bất thường năm 2012 vào ngày 18/9/2012.

Thư mời đã được gửi đến tất cả Ông (Bà) là Cổ đông của Công ty tại thời điểm 20/8/2012.

Để thuận tiện cho Quý Cổ đông, xin gửi kèm Thông báo mời họp và các tài liệu liên quan.

Trân trọng.

CÔNG TY CỔ PHẦN NGHIỆP HÓA CHẤT VÀ VI SINH.


Tài liệu đính kèm:

thong_bao_moi_hop_

chuong_trinh_dai_hoi_co_dong_

quy_che_lam_viec_dh_bicico

giay_uy_quyen

giay_de_cu_tham_gia_hdqt__nhom_co_dong_cty_

bao_cao_dai_hoi_co_dong_thuong_nien_2011

mau_bieu_quyet

mau_phieu_bau_don_phieu_bks_hdqt

qc_bau_tvhdqt_tvbks

to_trinh__cac_van_de_xin_bq

to_trinh_phan_chia_loi_nhuan_

du_thao_nghi_quyet

 
Các Xí nghiệp
Son Liksho
Bicico
huongviet
CN-SH
Hình ảnh
 
Thống kê website
Tất cả377497
Bản quyền thuộc: CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP HÓA CHẤT & VI SINH - BICICO
Địa chỉ: 31 Hàn Thuyên - Phường Bến Nghé - Quận 1 - Thành Phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: (848). 3 8224456 - 3 8293117 - 3 8226589 - Fax: (848) 3 8226013 - 3 8245734
Website: www.likshopaint.com.vn; www.bicico.com.vn 
Email: Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó