Tin tức & Sự kiện
Thành tích - Chứng nhận
Web Link
Noi quy lao dong bicico 2013 Print E-mail
There are no translations available

1. thong_bao_ve_dang_ky_noi_quy_lao_dong

2. qd_ve_viec_ban_hanh_noi_quy_lao_dong_2013

3. noi_qui_lao_dong_bicico_2013

 
Các Xí nghiệp
Bicico
CN-SH
huongviet
Son Liksho
Picture
 
Website Statics
All days388803
Bản quyền thuộc: CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP HÓA CHẤT & VI SINH - BICICO
Địa chỉ: 31 Hàn Thuyên - Phường Bến Nghé - Quận 1 - Thành Phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: (848). 3 8224456 - 3 8293117 - 3 8226589 - Fax: (848) 3 8226013 - 3 8245734
Website: www.likshopaint.com.vn; www.bicico.com.vn 
Email: This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it