Tin tức & Sự kiện
Thành tích - Chứng nhận
Web Link
KET QUA SXKD NAM 2014 Print E-mail
There are no translations available

 

new_icon.gif

 01_ket_qua_sxkd_2014

02_ban_can_doi_ke_toan_2014

03_luu_chuyen_tien_te_2014 

 
Các Xí nghiệp
Son Liksho
CN-SH
Bicico
huongviet
Picture
 
Website Statics
All days403215
Bản quyền thuộc: CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP HÓA CHẤT & VI SINH - BICICO
Địa chỉ: 31 Hàn Thuyên - Phường Bến Nghé - Quận 1 - Thành Phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: (848). 3 8224456 - 3 8293117 - 3 8226589 - Fax: (848) 3 8226013 - 3 8245734
Website: www.likshopaint.com.vn; www.bicico.com.vn 
Email: This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it